بازدید جبلی از پشت صحنه «آزادی مشروط»/ ده‌نمکی: سراغ مصائب و شیرینی‌های دوران کرونا رفتیم

بازدید جبلی از پشت صحنه «آزادی مشروط»/ ده‌نمکی: سراغ مصائب و شیرینی‌های دوران کرونا رفتیم

یکشنبه ۱۶ مرداد - فرهنگی

تهران ایرنا- مسعود ده‌نمکی گفت: روزهای کرونا به اندازه کافی تلخ و گزنده بود و ما نمی‌خواستیم در سریال «آزادی مشروط» کام مردم را تلخ کنیم. به همین دلیل به سراغ مصائب و شیرینی‌های این دوران رفتیم و از زبان طنز بهره بردیم.