بازدید دادستان قم از محل آتش سوزی کارخانه صنایع شیمی مولدان

بازدید دادستان قم از محل آتش سوزی کارخانه صنایع شیمی مولدان

جمعه ۱۷ آذر - ورزش

به منظور بررسی ابعاد مختلف آتش‌سوزی کارخانه مولدان شیمی واقع در شهرک صنعتی شکوهیه، دادستان و مدیرکل بازرسی استان قم از محل آتش سوزی بازدید کردند.