بازدید رئیس جمهور از مرکز کنترل ترافیک دریایی بندر کاسپین

بازدید رئیس جمهور از مرکز کنترل ترافیک دریایی بندر کاسپین

پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت - ورزش

رئیس جمهور در بازدید از مرکز کنترل ترافیک دریایی بندر کاسپین از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها و مزیت‌های توسعه این بندر قرار گرفت.