بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از موزه نیمه تمام پاسارگاد فارس

بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از موزه نیمه تمام پاسارگاد فارس

پنج شنبه ۲۹ مهر - فرهنگی

ایرنا- شیراز- محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پنجشنبه در سفر خود به شهرستان پاسارگاد از موزه نیمه تمام میراث جهانی پاسارگاد که نیم قرن به صورت نیمه تمام رها شده است، بازدید کرد. /عکس: شیواالسادات عطاران