بازسازی و مرمت حمام قدیمی روستای «کمک‌سفلی» اسدآباد در سال‌جاری

بازسازی و مرمت حمام قدیمی روستای «کمک‌سفلی» اسدآباد در سال‌جاری

چهارشنبه ۰۲ فروردین - اقتصادی

مدیر اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان اسدآباد از مرمت و بازسازی حمام قدیمی روستای کمک سفلی این شهرستان در سال جاری خبر داد.