بازگشت تماشاگران به فوتبال در فینال لیگ اروپا

بازگشت تماشاگران به فوتبال در فینال لیگ اروپا

پنج شنبه ۱۱ آذر - ورزش

تهران- ایرنا – با اعلام اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا)، فینال لیگ اروپا با حضور ۱۰ هزار تماشاگر برگزار می شود.