بازیگر استرالیایی برای درمان اعتیادش به نوشتن روی آورد

بازیگر استرالیایی برای درمان اعتیادش به نوشتن روی آورد

دوشنبه ۱۰ مهر - فرهنگی

تهران- ایرنا- کیت ریچی ستاره استرالیایی که با بازی در «خانه و دوری – Home And Away» شهرت یافت از کتاب جدید خود با عنوان «بازی روزمره» رونمایی کرد.