برای تکمیل سد آبسرده ۴۰۰ میلیارد نیاز است

برای تکمیل سد آبسرده ۴۰۰ میلیارد نیاز است

جمعه ۰۶ خرداد - سیاست

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی گفت: برای تکمیل سد آبسرده ۴۰۰ میلیارد نیاز است.