برترین دانشگاه‌های جهان در رشته “مهندسی مکانیک”و “هوانوردی”

برترین دانشگاه‌های جهان در رشته “مهندسی مکانیک”و “هوانوردی”

یکشنبه ۳۱ تیر - سیاست

نظام‌ رتبه‌بندی “کیواس”، جدیدترین رتبه دانشگاه‌های جهان در رشته “مهندسی مکانیک”، مهندسی “هوانوردی” و مهندسی “ساخت” را منتشر کرد.