برخی با گرانی مصالح ساختمانی، سودهای آنچنانی به دست می‌آورند

برخی با گرانی مصالح ساختمانی، سودهای آنچنانی به دست می‌آورند

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - ورزش

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گرانی مصالح ساختمانی گفت: باید با متخلفان برخورد شود؛ اگر با این روند ادامه دهیم و ببینیم برخی با سوءاستفاده، سودهای آنچنانی به دست می‌آورند، سازنده دچار مشکل می‌شود.