بررسی همکاری‌های ایران و بولیوی

بررسی همکاری‌های ایران و بولیوی

جمعه ۱۲ خرداد - ورزش

سفیر جمهوری اسلامی ایران در بولیوی با داوید چوکه هوانکا، معاون رئیس‌جمهوری این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.