برگزاری «شنبه‌های شعر؛ شب سپید»

برگزاری «شنبه‌های شعر؛ شب سپید»

چهارشنبه ۰۲ فروردین - اقتصادی

جلسات هفتگی شعرخوانی و نقد شعر ویژه اعضای پایگاه نقد شعر با عنوان «شنبه‌های شعر» شنبه‌ هر هفته با حضور یکی از منتقدان پایگاه نقد شعر برگزار می‌شود.