برگزاری مرحلۀ دوم داوری جایزه آکادمی فیلم کوتاه ایران»

برگزاری مرحلۀ دوم داوری جایزه آکادمی فیلم کوتاه ایران»

یکشنبه ۱۲ آذر - اقتصادی

مرحلۀ دوم داوری «یازدهمین دوره جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران» برگزار شد.