برگزاری نخستین جلسه فوق العاده دولت برای بررسی بودجه ۱۴۰۱

برگزاری نخستین جلسه فوق العاده دولت برای بررسی بودجه ۱۴۰۱

یکشنبه ۱۶ مرداد - ورزش

اولین جلسه هیئت دولت برای بررسی لایحه بودجه سال آتی، امروز برگزار شد.