برگزاری پویش های دانش آموزی از «زنگ انشاء» تا «معلم خوب من»

برگزاری پویش های دانش آموزی از «زنگ انشاء» تا «معلم خوب من»

دوشنبه ۲۰ آذر -

به مناسبت گرامیداشت هفته معلم و از سوی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، پویش های دانش آموزی، در استان های مختلف، ویژه دانش آموزان  سراسر کشور، در حال برگزاری است.