بهشت را به چه کسانی می‌دهند؟

بهشت را به چه کسانی می‌دهند؟

چهارشنبه ۰۲ فروردین - اقتصادی

یکی از درخواست‌های ما از خداوند علاوه بر عمل صالح برای رفتن به بهشت، درخواست بهشت است.در این فقره بهترین موقعیت بهشت را مطالبه می‌کند و آن مرتبه‌ای است که به اهل تقوا می‌دهند.