بیانیه وزارت دفاع به مناسبت روز قدس

بیانیه وزارت دفاع به مناسبت روز قدس

یکشنبه ۱۲ آذر - ورزش

وزارت دفاع ‌و پشتیبانی نیروهای مسلح باه مناسبت روز قدس بیانیه‌ای صادر کرد.