بیش از ۲۳ هزار زائر ایرانی برای انجام مناسک حج راهی عربستان شدند

بیش از ۲۳ هزار زائر ایرانی برای انجام مناسک حج راهی عربستان شدند

یکشنبه ۱۶ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان حج و زیارت گفت: تاکنون ۲۳۲۲۸ زائر هموطن با ۹۴ پرواز از ۱۹ ایستگاه پروازی برای انجام مناسک حج، راهی سرزمین وحی شدند.