تاریخ دوبله ایران مجددا احیا می‌شود

تاریخ دوبله ایران مجددا احیا می‌شود

شنبه ۱۱ آذر - فرهنگی

تهران- ایرنا- به مناسبت روز دوبله اولین فیلم دوبله شده به فارسی، مجددا توسط چکاوا دوبله شد.