تاریخ شفاهی شهید صادق امانی منتشر شد/ پژواک گلوله علیه کاپیتولاسیون در بازار کتاب

تاریخ شفاهی شهید صادق امانی منتشر شد/ پژواک گلوله علیه کاپیتولاسیون در بازار کتاب

دوشنبه ۰۱ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- تاریخ شفاهی شهید محمد صادق امانی همزمان با سالگرد شهادتش به بازار نشر رسید.