تاکید رئیس‌جمهور بر تسریع در تکمیل اتصال راه‌آهن چابهار به بندر انزلی

تاکید رئیس‌جمهور بر تسریع در تکمیل اتصال راه‌آهن چابهار به بندر انزلی

دوشنبه ۲۶ اردیبهشت - ورزش

رئیس جمهور با اشاره به مزیت‌های اقتصادی اتصال راه آهن چابهار به بندر انزلی بر ضرورت تسریع در تکمیل این کریدور ریلی تاکید کرد.