تبادل نظر دیپلمات‌های ترکیه و ایران با موضوع سوریه

تبادل نظر دیپلمات‌های ترکیه و ایران با موضوع سوریه

سه شنبه ۰۹ آذر - ورزش

مدیر کل وزارت امور خارجه ترکیه با مشاور ارشد وزیر امور خارجه کشورمان در امور ویژه سیاسی تبادل نظر کرد.