تحسین رهبر انقلاب از نگارش کتاب «اینجا سوریه است»

تحسین رهبر انقلاب از نگارش کتاب «اینجا سوریه است»

چهارشنبه ۰۲ فروردین - فرهنگی

تهران- ایرنا- به گفته مدیر عامل موسسه خانه کتاب وادبیات ایران،آن چیزی که در جنگ‌ها بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد نقش مردان است. اما به تعبیر رهبر در این عرصه  اگر زنان نقش موثرتری از مردان نداشته باشند، قطعا نقش برابری با آنها دارند.