تحولات و کنش‌های اجتماعی در «جامعه‌شناسی سینما»

تحولات و کنش‌های اجتماعی در «جامعه‌شناسی سینما»

دوشنبه ۰۱ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- جامعه‌شناسی سینما علمی است که به تحلیل جامعه‌شناسانه آثار سینمایی پرداخته و به تاثیر هنر سینما به عنوان یک رسانه بر روی جامعه می‌پردازد.