ترکیه‌ و افزایش تلاش برای جذب دانشجویان خارجی

ترکیه‌ و افزایش تلاش برای جذب دانشجویان خارجی

پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت - سیاست

مقامات دانشگاه‌های ترکیه اعلام کردند که قصد دارند دانشجویان آفریقایی را جذب دانشگاه‌های این کشور کنند.