تشخیص تومورهای سرطانی با کمک یک کاوشگر کوچک

تشخیص تومورهای سرطانی با کمک یک کاوشگر کوچک

دوشنبه ۲۴ مرداد - علمی

پژوهشگران انگلیسی، کاوشگر کوچکی ابداع کرده‌اند که می‌تواند به پزشکان در تشخیص تومورهای سرطانی کمک کند.