تصویری از یک شمشیر نوری کهکشانی!

تصویری از یک شمشیر نوری کهکشانی!

یکشنبه ۱۲ آذر - سیاست

تصویر ثبت شده با “تلسکوپ فضایی هابل” یک شمشیر نوری را در دل کهکشان نشان می‌دهد.