«تعزیه»؛ بازنمایی رفتارهای نمایش مذهبی و نیایش‌های آیینی

«تعزیه»؛ بازنمایی رفتارهای نمایش مذهبی و نیایش‌های آیینی

یکشنبه ۳۱ تیر - فرهنگی

تهران- ایرنا- پیشینه عمیق ایرانیان در برپایی آیین‌های سوگ و در ادامه پذیرش اسلام، سبب تجلی آن نیایش‌های آیینی در رفتارهای نمایشی و مذهبی شد. ادامه همان رفتارهای آیین‌مند در نهایت به هنر نمایشی تعزیه منتج شد که امروز از آن به عنوان کهن‌ترین نمایش سوگ ایرانیان یاد می‌شود.