تعزیه و فرصت فاصله گرفتن از روزمرگی

تعزیه و فرصت فاصله گرفتن از روزمرگی

دوشنبه ۰۱ مرداد - فرهنگی

کرمان- ایرنا- گاهی باید از روزمرگی‌ها فاصله گرفت و از زمین خاکی جدا شد؛ حتی برای چند دقیقه. باید به خودت برای رسیدن به خودت فرصت بدهی و تماشای یک شب تعزیه در سوگواره ملی تعزیه ده‌زیار، فرصتی برای بازگشت به خود بود.