تعیین عرصه و حریم محوطه آتشکده خرمدشت کاشان پس از ۶۰ سال

تعیین عرصه و حریم محوطه آتشکده خرمدشت کاشان پس از ۶۰ سال

پنج شنبه ۳۰ دی - فرهنگی

تهران- ایرنا- عضو هیات علمی دانشگاه کاشان و سرپرست هیات باستان‌شناسی گفت: آتشکده خرمدشت کاشان با هدف حفاظت و جلوگیری از تخریب و تعرض به این محوطه ارزشمند به جای مانده از دوره ساسانی تعیین عرصه و حریم شد.