تغییر کنداکتور تماشا با سریال‌های جدید

تغییر کنداکتور تماشا با سریال‌های جدید

دوشنبه ۱۰ مهر - فرهنگی

تهران- ایرنا- شبکه تماشا در خردادماه کنداکتور خود را با مجموعه‌های تلویزیونی «گذر از رنج ها»،«حس سوم»،«روزهای بد به در»،«پرده نشین» تغییر می‌دهد.