تقویت دفاتر اسناد ضروری است

تقویت دفاتر اسناد ضروری است

پنج شنبه ۲۹ مهر - ورزش

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تقویت دفاتر اسناد بسیار ضروری است.