تلاش برای همگرایی و هم افزایی تیم‌ها و مجموعه‌های نوآور اتفاقی مبارک است

تلاش برای همگرایی و هم افزایی تیم‌ها و مجموعه‌های نوآور اتفاقی مبارک است

چهارشنبه ۰۲ فروردین - فرهنگی

تهران- ایرنا- مدیرعامل مرکز نوآوری امید درباره حضور در نمایشگاه فناوری های محتوای فضای مجازی گفت: برپایی چنین نمایشگاه و رویدادهایی به همگرایی و هم افزایی تیم های نوآور و دانش بنیان کمک شایانی می کند. انسجام تیمی، ایجاد رقابت هدفمند و ارتقا دانش و آگاهی می تواند از برکات چنین رویدادهایی است.