توسعه فناوری “لیدار” با دید ۴۰۰ متری!

توسعه فناوری “لیدار” با دید ۴۰۰ متری!

یکشنبه ۱۶ بهمن - سیاست

شرکتی موسوم به “آرگو”(Argo) می‌گوید جدیدترین حسگر “لیدار”(LiDAR) آن ۴۰۰ متر برد دارد. این فناوری می‌تواند جاه‌طلبی‌های فناوری خودران فورد و فولکس واگن را به شکل چشمگیری تقویت کند.