تولد یک انجمن جدید برای میراث تمدنی ایران

تولد یک انجمن جدید برای میراث تمدنی ایران

پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت - اقتصادی

انجمن مردم‌نهاد «همگرایی مواریث تمدن ایرانی» اعلام موجودیت کرد و ناصر تکمیل همایون آن را اصیل‌ترین اتحادیه منطقه‌ای جهان نامید.