جزئیات کاروان هنری روایت حبیب

جزئیات کاروان هنری روایت حبیب

جمعه ۰۸ بهمن - اقتصادی

مجدالدین معلمی، معاون هنری حوزه هنری درباره «کاروان هنری روایت حبیب» گفت: سال گذشته ستاد نکوداشت یاد و خاطره سردار شهید سلیمانی در حوزه هنری تشکیل شد. این ستاد از همان موقع فعالیت‌های تولیدی را آغاز کرد و تجربیاتی را به ما داد که امسال از آنها استفاده کردیم.