جشنواره تئاتر کودک و نوجوان نقش مهمی در تربیت نسل آینده دارد

جشنواره تئاتر کودک و نوجوان نقش مهمی در تربیت نسل آینده دارد

یکشنبه ۱۶ مرداد - فرهنگی

همدان- ایرنا- مدیر جشنواره بین‌المللی حرکت و تئاتر فیزیکی کشور گرجستان گفت: اجرای تئاتر به نسل آینده، یعنی کودکان و نوجوانان کمک می‌کند تا بتوانند دید بهتری نسبت به دنیا پیدا کنند، بنابراین برگزاری چنین جشنواره‌ای در تربیت نسل‌ها مؤثر است.