جشنواره داستان نویسی قم تمدید شد

جشنواره داستان نویسی قم تمدید شد

جمعه ۱۷ آذر - اقتصادی

دبیر دومین دوره جشنواره ملی «داستان قم» ازتمدید این جشنواره تا۳۱ اردیبهشت خبر داد.