جشنواره فجر با رفتار چند نفر خاموش نمی‌شود

جشنواره فجر با رفتار چند نفر خاموش نمی‌شود

چهارشنبه ۰۲ فروردین - فرهنگی

تهران- ایرنا- مهدی فخیم زاده، گفت: جشنواره فجر با رفتار چند نفر خاموش نمی‌شود. شاید کمی درجه حرارتش کم شود اما خاموش شدنی در کار نیست.