جشنواره فیلم فجر سرمایه مردم است

جشنواره فیلم فجر سرمایه مردم است

دوشنبه ۲۰ آذر - فرهنگی

تهران-ایرنا- سیاست‌های سازمان سینمایی در تولیدات اخیر جشنواره فیلم فجر، تاکید بر مالکیت مردم بر سینما با رویکردی انقلابی و دینی است که با کشف استعدادهای جوان محقق می‌شود.