حدود مرزی مساله اصلی اختلاف میان آذربایجان و ارمنستان است

حدود مرزی مساله اصلی اختلاف میان آذربایجان و ارمنستان است

پنج شنبه ۱۱ آذر - ورزش

سفیر سابق کشورمان در جمهوری آذربایجان ، دیداری که بین مقامات ارمنستان و آذربایجان در بروکسل انجام خواهد شد را اقدام بسیار خوبی جهت حل و فصل موارد باقی مانده اختلافات عنوان کرد و گفت: مساله اصلی اختلافات میان ارمنستان و آذربایجان حدود مرزی است که باید مشخص شود.