حراست از گوهر حجاب از نهاد خانواده پاسداری می‌کند

حراست از گوهر حجاب از نهاد خانواده پاسداری می‌کند

پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت - ورزش

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه زنان در حوزه رابطه با نامحرمان و حفظ حدود شرعی از حضرت زهرا (س) پیروی کنند، گفت: اگر خواهران ما گوهر حجاب را گرامی دارند از نهاد خانواده پاسداری کرده‌اند.