حرکت مرکز امور قرآنی اوقاف در مسیر هم‌افزایی با سایر نهادهای قرآنی کشور است

حرکت مرکز امور قرآنی اوقاف در مسیر هم‌افزایی با سایر نهادهای قرآنی کشور است

یکشنبه ۱۶ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- رییس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، گفت: حرکت مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف در مسیر هم افزایی با سایر نهادهای قرآنی کشور و ستودنی است.