حسینی: قرار است کشور شرایط بهتری داشته باشد

حسینی: قرار است کشور شرایط بهتری داشته باشد

پنج شنبه ۲۹ مهر - ورزش

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: باید مشکلات مردم مناطق مختلف را از نزدیک دید و لمس و برای گره گشایی تلاش کرد. در دولت سیزدهم اینگونه نیست که دیواری بین مردم و مسئولان کشیده شود.