حضرت علی (ع) حجتی برای حکمرانان و سیاست‌ورزان است

حضرت علی (ع) حجتی برای حکمرانان و سیاست‌ورزان است

یکشنبه ۰۷ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به ویژگی های امیرمومنان (ع) گفت: حضرت علی (ع) حجتی برای همگان به ویژه حکمرانان و سیاست ورزان است.