حضور تماشاگران در فینال لیگ اروپا قطعی شد

حضور تماشاگران در فینال لیگ اروپا قطعی شد

شنبه ۱۱ آذر - ورزش

با اعلام یوفا، ۱۰ هزار نفر در فینال لیک اروپا در شهر گدانسک لهستان حضور خواهند داشت.