حقوق شهروندی باید به یک گفتمان و مطالبه عمومی تبدیل شود

حقوق شهروندی باید به یک گفتمان و مطالبه عمومی تبدیل شود

شنبه ۰۴ تیر - فرهنگی

تهران- ایرنا- استاد دانشگاه امام صادق (ع) ناآگاهی از حقوق شهروندی را ایجاد کننده آشوب و بی نظمی دانست و گفت: حقوق شهروندی باید به یک گفتمان و مطالبه عمومی تبدیل شود.