حکومت مهمترین مساله بشر است

حکومت مهمترین مساله بشر است

شنبه ۰۴ تیر - فرهنگی

قم-ایرنا- رییس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) گفت: حکومت مهمترین مساله بشر است و قرآن و دینی که برای زندگی سیاسی و اجتماعی مسلمانان برنامه نداشته باشد، دین و قرآن ناقصی است.