خبرنگاران را سریع‌تر واکسینه کنید!

خبرنگاران را سریع‌تر واکسینه کنید!

دوشنبه ۱۳ آذر - اقتصادی

نماینده مدیران مسئول رسانه‌ها در هیات نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری‌ها، در نامه‌ای به وزیر بهداشت و درمان و رییس ستاد ملی مقابله با کرونا خواستار اولویت بخشیدن به خبرنگاران در دریافت واکسن کرونا پس از کادر درمان، جانبازان و بیماران خاص شد.