خطر از سر «فرهاد قفل‌زن» گذشت؟

خطر از سر «فرهاد قفل‌زن» گذشت؟

یکشنبه ۰۲ مهر - اقتصادی

در پی اقدام برای سرقت بخشی از مجسمه «فرهاد قفل‌زن» در محوطه مجموعه تئاتر شهر، مدیر این مجموعه تاکید کرد که از امروز پیگیری خود را برای ترمیم این مجسمه آغاز کرده است.